CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH 

Thời gian bảo hành sản phẩm:

  • Các sản phẩm được bảo hành từ 5 đến 7 ngày.

Điều kiện bảo hành sản phẩm:

  • Sản phẩm được bảo hành còn trong thời gian bảo hành.
  • Sản phẩm hư hỏng do lỗi sản xuất.

Trường hợp không được bảo hành sản phẩm:

  • Hư hỏng do tác động của ngoại lực.
  • Hư hỏng do không tuân thủ các khuyến cáo của nhà sản xuất.
  • Lỗi do người sử dụng.